ActiLingua Lady
header coursecontent

Certyfikaty

Austriacki Dyplom Języka Niemieckiego (ÖSD) można uzyskać w 120 ośrodkach egzaminacyjnych. Dyplom ten jest uznawany w 30 krajach.
Szkoła językowa ActiLingua jest oficjalnym ośrodkiem egzaminacyjnym, w którym można otrzymać Austriacki Dyplom Języka Niemieckiego (ÖSD). Poziomy kursów przygotowane są na podstawie europejskich poziomów biegłości językowej Rady Europy. 

ÖSD ZERTIFIKAT A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie jest w stanie porozumiewać się w podstawowy sposób w sytuacjach dnia codziennego.

ÖSD ZERTIFIKAT A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie jest w stanie porozumiewać się w podstawowy sposób w sytuacjach dnia codziennego i pracy.

ÖSD ZERTIFIKAT B1

Certyfikat B1 jest rezultatem współpracy ÖSD, Instytutu Goethego, WBT oraz Uniwersytetu we Fryburgu. Certyfikat jest uznawany przez pracodawców jako wystarczające świadectwo znajomości języka niemieckiego, a jego posiadanie zwiększa szanse na znalezienie pracy.

ÖSD ZERTIFIKAT B1 / Jugendliche

Certyfikat oparty na ÖSD Zertifikat B1, przeznaczony dla młodzieży od 12 do 16 lat.

ÖSD ZERTIFIKAT B2

 (egzamin uprawniający do podjęcia studiów)

Osoba posługująca się językiem niemieckim na tym poziomie potrafi budować jasne wypowiedzi na wiele tematów i porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka niemieckiego. Certyfikat B2 jest uznawany przez kilka uniwersytetów w Austrii jako wystarczające świadectwo umiejętności językowych. 

ÖSD ZERTIFIKAT C1

 (egzamin uprawniający do podjęcia studiów)

Osoba posługująca się językiem niemieckim na poziomie C1 radzi sobie nawet ze skomplikowanymi sytuacjami z życia codziennego i pracy. Certyfikat C1 uznawany jest przez niemieckie i austriackie uczelnie jako wystarczające świadectwo umiejętności językowych. 

ÖSD ZERTIFIKAT C2 / WIRTSCHAFTSSPRACHE DEUTSCH

 (egzamin uprawniający do podjęcia studiów)

Egzamin przygotowany we współpracy z ÖSD oraz Austriacką Izbą Gospodarczą. Oprócz znajomości standardowego języka niemieckiego, uczeń posiada specjalistyczą wiedzę terminologiczną z zakresu ekonomii.

ActiLingua Certificate

Jeżeli uczęszczali Państwo regularnie na kurs w naszej szkole (minimum 90% obecności), otrzymają Państwo certyfikat szkoły ActiLingua, który zawiera informacje, takie jak: rodzaj, czas trwania, poziom kursu, liczbę godzin, na której byli Państwo obecni, jak i poruszane tematy na zajęciach.

Czy mają Państwo pytania??
OSD Info Video